رضا پور: قرارگیری دانشگاه اردکان زیر نظر مجموعه دانشگاهی دیگر به صلاح شهر نیست

عصر دیروز اعضای شورای اسلامی شهر اولین جلسه خود با مسئولین را در سال دوم ابتدا با حجت الاسلام و المسلمین شاکر امام جمعه شهر اردکان برگزار و ایشان را از وضعیت کنونی شهرداری مطلع ساختند.  

✅یکی از دغدغه های اصلی من عدم هماهنگی مسئولین شهر است که تنها مردم نیز از این سیاست بازی ها متضرر شده اند.

✅آقای فرماندار در برخی موارد به ما گفتند که شورا دخالت نکند و در حال حاضر در همان موارد، شهر نیز متضرر شده است.

برای مثال اگر در سفر دکتر نوبخت به اردکان هماهنگی شده بود منافع بیشری برای شهرستان داشت

✅قرارگیری دانشگاه اردکان زیر نظر مجموعه دانشگاهی دیگر به صلاح شهر نیست و متاسفانه کسی پیگیری نمی کند.

این در حالی است که دانشگاه اردکان تماما بوسلیه خیرین نیک اندیش اردکانی ساخته شده  ودولت کمک ناچیزی در ساخت آن داشته است