فضا سازی داخلی میدان حضرت ابوالفضل (ع) آغاز شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرعملیان فضا سازی داخلی میدان حضرت ابوالفضل (ع) آغاز شد.