فعالیت های عمرانی سال 97 شهرداری اردکان

 

آسفالت خیابان آیت الله سید عباس خاتم (ره) و باند جنوبی بلوار کوثر آغاز شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر دراستای فعالیت های عمرانی سال 97 شهرداری عملیات آسفالت خیابان آیت الله سید عباس خاتم (ره) و باند جنوبی بلوار کوثر آغاز شد