محمد جواد شاکر: نگاه به گردشگری باید تخصصی باشد نه سنتی

 

جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر با حضور کارشناسان گردشگری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان دومین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر اردکان با محوریت گردشگری در بافت تاریخی و با حضور اعضای کمیسیون، بهجتی کارشناس و محمودی فعال حوزه گردشگری برگزار شد.  

محمد جواد شاکر رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در ابتدا با بیان اینکه نگاه به گردشگری باید تخصصی باشد نه سنتی عنوان داشت: خوشبختانه با توجه به جهانی شدن شهر یزد، اردکان نیز در کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد و سیر گردشگری در شهر اردکان روندی صعودی به خود گرفته است.

شاکر در ادامه ضمن تاکید به مسئولین امر در خصوص رونق گردشگری و معرفی هرچه بهتر شهر اردکان، شهرداری و شورای شهر را ملزم به ارائه برنامه جامع و کاربردی گردشگری و خواستار افزایش اعتبار بافت تاریخی اردکان شد.

شاکر با اشاره به پیام ریاست سازمان بازرسی کشور مبنی براینکه هرکس بر سرراه مسیرگردشگری خلع ایجاد کند با سازمان بازرسی روبه رو است، خاطرنشان کرد: این تاکیدات نشان می دهد گردشگری میتواند بخش مهمی از نیازهای کشور را تامین کند و باید مورد حمایت قرار گیرد زیرا صنعت گردشگری یک الزام است.