حسن رضا پور رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا شد

به گزارش  

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر اولین جلسه رسمی  کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر درتاریخ 96/9/26 ساعت 11 صبح درمحل ساختمان شورای شهر برگزار شد.
ابتدا آیاتی از کلام وحی تلاوت وسپس نسبت به تعیین هیئت رئیسه کمیسیون مزبور برای مدت یک سال اقدام شد.
 

رئیس ___________________ حسن رضاپور
نائب رئیس _______________ شهرام گل

منشی __________________ محمد جواد شاکر

درادامه جلسه با حضور علیرضا غفورزاده رئیس سازمان حمل و نقل به بررسی مشکلات رانندگان تاکسی و مینی بوس ها ،ارائه سرویس مناسب به خانواده ها و همچنین افزایش کیفی وکمی وسایل نقلیه عمومی و نوسازی ناوگان حمل ونقل پرداخته شد.