حجت الاسلام حسینی پور رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر شد.

به گزارش خبرنگار  

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر اولین جلسه کمیسیون حقوقی شورا درتاریخ 96/9/20 درمحل شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورا برگزار و حجت الاسلام حسینی پور به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد .
رئیس ___________________ حجت الاسلام حسینی پور
نایئب رئیس _______________ سیدمحمد حسینی پور
منشی __________________ محمد جواد شاکر