محمد جواد شاکر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شد

به گزارش خبرنگار  

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری اولین جلسه کمیسیون فرهنگی شورا با حضور کلیه اعضاء در محل شورا برگزار شد.
دراین جلسه بعد از بحث و تبادل نظر محمد جواد شاکر به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

رئیس ___________________ محمد جواد شاکر

نائب رئیس _______________ سیدمحمد حسینی پور

منشی __________________ حجت الاسلام حسینی پور