گزارش تصویری از مراسم معارفه اداری احمد کمالی شهردار اردکان

(گزارش تصویری)