بریدگی های خیابان آیت الله خامنه ای مسدودمی شوند

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری اردکان بریدگی های خیابان آیت الله خامنه ای مسدود می شوند  

جابر قطب الدینی واحد عمران شهرداری با اعلام این خبر افزود: وجود این بریدگیها بعضا باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده بود که امیدواریم با مسدود کردن آنها رضایت خاطر همشهریان را به دست آوریم.
  وی به جلسه کمیته ترافیک شهرستان برای حل این موضوع اشاره کرد و افزود: بعد از بحث و تبادل نظر درباره مشکلات و تصادفات صورت گرفته ،شورای ترافیک به این نتیجه رسید که باید این بریدگی ها مسدود شود.   
سرپرست واحدعمران شهرداری با بیان اینکه وجود بعضی از این بریدگی ها درافزایش بار ترافیکی موثرند ادامه داد: امیدواریم با مسدود کردن این بریدگی ها مشکلات عبور و مرور و رفت و آمد مردم تسهیل شود.