شهردار اردکان خبر داد: ایستگا ه های خطوط واحد نوسازی می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری اردکان بهروز شهابی زاد با اشاره به لزوم اجرای مبلمان شهری جدید عنوان داشت:  

شهرداری اردکان در راستای نوسازی مبلمان شهری و با توجه به وضعیت نامناسب ایستگاه های خطوط واحد در نظر دارد تا در سال آینده با بهسازی برخی از ایستگاه ها در محلات مختلف شهر، تعدادی از ایستگاه ها را که در اولویت و در مرکزیت شهر قرار دارند را نوسازی و با طراحی جدید نصب نماییم.