کاشت نهال توسط مسئولین در روز درختکاری

صبح امروز مسئولین شهرستان با حضور در اداره منابع طبیعی و به مناسبت روز درختکاری، با کاشت نهال این روز را گرامی داشتند.