دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیر کل دفتر امور شهری ومدیر کل دفتر فنی استانداری

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری روز گذشته عبدالرضا آسایش رئیس و شهرام گل عضو شورای اسلامی شهر اردکان با محمود شاکری شمسی مدیر کل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری و سید رضا خادمی مدیر کل دفتر فنی عمرانی وحمل ونقل ترافیک استانداری یزد دیدار وگفتگو کردند  

دراین جلسه که دردفتر مدیر کل دفتر امور شهری برگزار شد عبدالرضا آسایش ضمن تبریک سمت جدید مدیر کل و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان به مشکلات ومعضلات شهر اردکان اشاره کرد وخواستار همکاری بیشتر دررفع این مشکلات شد.

وی به مهاجر پذیری و صنعتی شدن شهر اردکان اشاره کرد وگفت: با توجه به رشد روز افزون مهاجر پذیری درشهر وعدم امکانات رفاهی وتاسیساتی، توجه ویژه به تخصیص اعتبارات وزرات کشور برای این شهر از ضروریات است.

آسایش به همکاری گسترده دفترامور شهری استانداری در دوره های گذشته اشاره کرد و افزود: امیدواریم با توجه به شرایط خاص اردکان وحسن نیت جنابعالی همکاری و مساعدت بیشتری در جهت آبادانی وتوسعه ادکان درزمینه های مختلف شهری انجام شود.

رئیس شورای شهر اردکان با بیان اینکه اعضای شورای شهرمددکارمدیران اجرایی هستند ادامه داد: اعضای شورای شهر اردکان بازوان توانمند مدیران اجرایی شهر هستند و برای رفع نیازها و مشکلات شهر درسطوح مختلف تاکنون از هیچ گونه تلاش وکوششی دریغ نکرده اند.

وی افزود :شورای شهر اردکان با استفاده از ظرفیتهای داخلی شهر ونظرات متخصصان وافراد خبره درپیش برد طرح ها و اهداف شهرداری کمال همکاری را داشته است.

آسایش خاطر نشان کرد: به طور قطع همکاری ومساعدت بیش از پیش  دفتر امور شهری استانداری راه گشای بسیاری از مشکلاتی که درحوزه های مختلف گریبانگیر شهر اردکان است خواهد بود.  

درادامه رئیس شورای اسلامی شهر با حضور دردفتر مدیر کل امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک به بررسی مشکلات شهر اردکان پرداختند.

ایجاد هماهنگی و همکاری دفتر فنی و سایر موسسات دولتی در سطح استان برای پیشبرد عملیات عمرانی شهر ،بررسی و پیگیری امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک و بررسی در زمینه تعیین وابلاغ محدوده قانونی شهراردکان از جمله موضوعاتی بود که دراین جلسه بحث وتبادل نظر شد.