بررسی عملکرد سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری در بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر اردکان

بیست وششمین جلسه رسمی شورا ی اسلامی شهر اردکان درروز سه شنبه مورخ 23/3/95 راس ساعت 14 با تلاوتی چند از کلام ا.. مجید توسط آقای جاوبد عیدانی و به ریاست آقای آسایش رئیس شورای اسلامی شهر و با حضور کلیه اعضاء، در محل ساختمان شورا تشکیل شد.  

ابتدا ریاست شورا ضمن عرض خیر مقدم خدمت کلیه حضار درجلسه با اشاره به این نکته که دستور کار امروز شورا ملاقات عمومی ورسیدگی به مسائل و مشکلات مردمی میباشد از اعضاء محترم شورا درخواست نمود چنانچه مطلب ویا پیشنهادی دارند که مستلزم طرح موضوع دراین جلسه میباشد بیان نمایند تا در غیر اینصورت و براساس برنامه زمانبندی شده نسبت به پذیرش از مدعوین عزیز اقدام گردد.

اولین ناطق پیش از دستور حجت الاسلام منصوریخواه بود ایشان درابتدا حدیثی زیبا از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)بیان نمود که حضرت فرموده است.کسی که غصب کند مال حرامی را خداوند متعال صدقه او، حج وعمره اورا قبول نمیکند وخدا به عدد آنمال حرامگناه برای اوثبت میکند وآنچه که از آن مال باقی بگذارد توشه جهنم اوخواهد شد.

وی گفت از این حدیث چنین استنباط میشود که رعایت حق الناس خیلی مهم و حفظ بیت المال از اهم فرائض است و بخصوص این که امثال ما که منتخب وامین مردم هستیم باید با دقت بیشتر و حساسیت نسبت به اموال شهرداری که در حقیقت بیت المال مسلمین محسوب میشود بیشتر و بهتر کنیم تا خدای ناکرده حقی از شهروندی ضایع نگردد.

سپس ابوالفضل لطفی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کزارش مبسوطی از عملکرد این سازمان طی سال گذشته وسال جاری ونحوه انجام کار پروژه ها بیان کرد.

عبدالرضا آسایش نیز از پروژه ها و خدمات شایان صورت گرفته توسط سازمان بهسازی و نوسازی که درسال گذشته باعث احیای  بیش از پیش بافت تاریخی شهر شده تقدیر و تشکر کرد.

درادامه مباحث مطرح شده توسط سرپرست سازمان دررارتباط با نحوه عملکرد سازمان بهسازی ونوسازی مهندس کمالی طی نطقی با اشاره به این موضوع که بنظر میرسد مراحل اداری و اجرایی وتنظیم اوراق دارای اشکال میباشد خطاب به ریاست محترم شورا در خواست نمود نسبت به دعوت از پیمانکاران طرف قرار داد با سازمان جهت شرکت در جلسه رسمی شورا وبه منظور بررسی وتحقیق در خصوص تنظیم اسناد مربوط به استعلام بها سازمان اقدام گردد.

سپس هریک از شهروندان گرامی براساس برنامه زمانبندی شده وارد صحن علنی شورا شدند ودرخواستها ومطالب خود را بیان نمودند ودر همین ارتباط پاسخ لازم و راهکار مناسب توسط شورا ارائه گردید.

در پایان تعدادی از نامه های وارده دردستور کار شورا قرار گرفت وپس از بحث وبررسی واعلام نظر موافق ومخالف تصمیمات لازم اتخاذ گردید.