چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شهردار
  • سرپرست شهرداری : حمید اخوتیان
  • رئیس دفتر شهردار
   • رئیس دفتر شهردار : سید شهاب الدین طباطبائی
  • واحد پارک ها ومیادین
   • معاونت اداری و مالی
    • معاونت اداری و مالی : حمید اخوتیان
   • واحد روابط عمومی
    • متصدی روابط عمومی : وحید کمالی اردکانی
    • متصدی روابط عمومی : محسن ابراهیمیان
    • مسئول روابط عمومی : هادی محمودی
    • متصدی روابط عمومی : مجید صیقل
   • واحد املاک و حقوقی
    • متصدی واحد املاک : جلال شاکر
    • متصدی واحد املاک : رضا توکلیان اردکانی
    • مسئول واحد املاک : ابوالفضل پایدار
   • واحد حراست
    • مسئول واحد : مهدی محمودزاده
   • معاونت فنی و خدمات شهری
    • معاونت فنی و خدمات شهری : محمدرضا دهستانی